הקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח לאומי – סיוע לחרשים ולקויי שמיעה

עו"ס תמי איילון,הקרן לפיתוח שרותים לנכים,אגף הקרנות,המוסד לביטוח לאומי.

 

כידוע לכולם, ייעודו העיקרי של המוסד לביטוח לאומי הוא מתן הגמלאות השונות לזכאים השונים, ביניהם גם הנכים. יחד עם זאת, ביטוח לאומי הבין כבר מזמן שגמלאות אלה לא מכסות את מגוון הצרכים של הנכים ולכן קבע המחוקק, בחוק הביטוח הלאומי, שהמוסד יהיה רשאי לממן פעולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת הנכים.  פעולות אלה נעשות באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים: הקרן פועלת משנת 1976 כשבמשך השנים הסתייעו בה אלפי שירותים, בכל בארץ, בכל הנכויות ובמגוון רחב של תחומים. היא

מסייעת לגופים ציבוריים לפתח שירותים לאנשים עם מוגבלויות, בקהילה ובמוסדות. כל אלה במטרה לשלב את האדם עם המוגבלות בחברה ובעבודה, ולשפר את רווחתו ואיכות חייו.

 

הקרן לפיתוח שירותים לנכים הינה אחת מחמש קרנות השייכות לאגף קרנות במוסד לביטוח לאומי. הקרנות הנוספות הן: הקרן לקידום תוכניות סיעוד, הקרן לפיתוח מפעלים מיוחדים, הקרן לפיתוח שרתים לילדים ונוער בסיכון וקרן מנוף. הקרנות פועלות במסגרת חוק הביטוח הלאומי ומהוות רשת ביטחון שנייה לצד הגמלאות  ומבטאות את מדיניות המוסד לאוכלוסיות בסיכון.

 

תקציבו של האגף המאגד את פעילותן של הקרנות הוא כ-160 מיליון ₪  בשנה, ובעזרתו פותחו אלפני תוכניות ייחודיות ושירותים חברתיים. כספי הקרנות מהווים השקעה חברתית לעידוד עצמאות כלכלית וצמצום התלות בגמלאות המוסד.

 

הקרן לפיתוח שירותים לנכים אמונה על כל אוכלוסיית האנשים עם הצרכים המיוחדים. מטרת הקרן היא לפתח ולשפר את איכות חייו של האדם עם הצרכים המיוחדים מהגיל הרך ועד הגיל הבוגר.

אוכלוסיית החרשים ולקויי השמיעה מהווה פלח נכבד ביותר. בעבודת הקרן וכוללת מגוון פרויקטים הקשורים לאוכלוסיה זו.

 

מטרת הקרן היא לאפשר לאנשים עם לקויות שמיעה שילוב מלא במסגרות החיים הנורמטיביות. זאת על ידי הקמת/פיתוח/שדרוג מסגרות שמספקות כלים ומיומנויות שיסייעו לאדם לקוי השמיעה בהתמודדות לאורך חייו.  לקות שמיעה היא לקות חושית שביטויה הפיזי נסתר מהעין. אדם לקוי שמיעה מתפקד בדרך כלל באופן עצמאי, אך זקוק להתאמות מיוחדות  המהוות תנאי הכרחי למימוש זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי.

 

ידוע היום באופן סטטיסטי כי עשרה אחוז מקרב האוכלוסייה הכללית סובלים מדרגה מסוימת של לקות שמיעה. התפיסה הרווחת הינה  שלקות שמיעה אינה ניתנת לטיפול, אך היום בעזרתה של טכנולוגיה מתקדמת ניתן לשפר את איכות חייהם של לקויי השמיעה בצורה משמעותית.

לדוגמא –  מערכות  f.m.  למיניהם. מערכת f.m.  היא אביזר אלחוטי המקרב את קול הדובר לאוזן השומע.  השידור הישיר מהדובר למאזין מאפשר להתגבר על המרחק הפיזי ביניהם, על רעשי רקע, על הדהוד או תנאים אקוסטיים לא מתאימים.  בעזרת מערכות אלה מתאפשרת שמיעה הרבה יותר קלה של הנאמר.

 

לקות השמיעה משפיעה בצורה ניכרת על תפקוד האדם בחיי היומיום, היא מגבילה את יכולתו לקלוט מידע מהסביבה באמצעות הערוץ השמיעתי, ומקשה עליו בהבנת הדיבור וביצירת תקשורת יעילה עם הסובבים אותו.

 

הקרן, כאמור, עוסקת באדם לקוי השמיעה מגיל גילוי הלקות ועד לגיל המבוגר, כשבכל שלב היא מסייעת לפיתוח השירותים הנדרשים בהתאם לתחומים החיים:

 

 

הגיל הרך – הכוונה היא מגיל הגילוי, שלפעמים הוא סמוך ללידה ועד גיל 3. שנים אלה  הן שנים קריטיות להתפתחות מוטורית, חושית, שפתית וקוגניטיבית אצל הילד. הן משמעותיות ביותר בקביעת יכולת מימוש הפוטנציאל של הילד בעל הצרכים המיוחדים ולכן יש חשיבות עצומה בכל הקשור ללימוד, טיפול , רכישת מיומנויות שונות  ועוד.  לאור זאת משקיעה הקרן הרבה בפרויקטים המיועדים לגילאים אלו.  מדובר  בעיקר בהקמת מעונות יום שיקומיים לילדים לקויי שמיעה . לולא סיוע הקרן בהקמת מעונות יום שיקומיים ייחודיים  אלה, היו ילדים אלו נאלצים להשתלב במעונות יום שאינם מותאמים לבעיה ממנה הם סובלים. הקרן דוחפת לבניית מעונות ייעודיים לילדים לקויי שמיעה במגזר הבדואי אשר סובל באופן מובהק מריבוי אוכלוסיה של לקויי שמיעה.

 

החינוך המיוחד – החינוך המיוחד מתייחס לגילאים 3-21 (זה הגיל בו הילד שייך למערכת החינוך). רצף ההשתלבות האפשרי של ילד לקוי שמיעה במערכת החינוך נע משילוב פרטני בכיתה רגילה, דרך לימודים בכיתה מקדמת בבי"ס רגיל ועד לימודים בבי"ס של חינוך מיוחד. הקרן איננה מסיעת באופן פרטני אך השקיעה רבות בכיתות המקדמות ובבתי הספר של החינוך המיוחד.  בנוסף למסגרות החינוך הפורמאליות, הקרן מסייעת גם למרכזים המספקים מסגרות לא פורמאליות לילדים בשעות אחר הצהריים (שמע, שמע קולנו, שמעיה ועוד). מסגרות אלו מאפשרות לילד לקויי השמיעה להיפגש עם קבוצת השווים לו לטובת יצירת קשרים חברתיים ותמיכה, וכן לסיוע בתחומים נוספים.    למרכזים אלה סייעה הקרן רבות במהלך השנים: הן בשיפוץ המבנים והן ברכישת ציוד שיאפשר פעילות טיפולית , חברתית, שיקומית ומקצועית.

 

מאגרי השאלה - חלק גדול מעבודת הקרן בשנים האחרונות הופנה   לנושא הקמת מאגרי השאלה של מכשירי שמיעה ומערכות הגברה.  לאור ביקוש וצורך גדול להקמת  "בנקים" להשאלה,  סייענו לאחרונה במספר מרכזים. הכוונה היא להשאיל לילד  מכשיר לתקופה זמנית עד שימצא עבורו פתרון סופי. הכוונה היא למצבים של  אובדן,  קילקול, או המתנה להתאמה סופית של מכשיר ועוד.   המאגרים זקוקים להערכות תיפעולית מורכבת ומאורגנת, אך זוכים להצלחה גדולה ומסייעים רבות לילדים הנזקקים להם.

 

תעסוקה  -  נושא התעסוקה הוא אחד הנושאים החשובים ביותר בעבודת הקרן . אין ספק שהתעסוקה היא הדבר המרכזי בחייו של אדם בוגר.  התעסוקה מספקת לאדם  משמעות,  תפקיד, כח, חברה ותמורה כספית.

בכדי להכשיר אדם לתעסוקה – הקרן מתחילה בסיוע כבר  בסדנאות ייחודיות בבתי ספר תיכוניים המשלבים לקויי שמיעה,  היא מסייעת  ומנסה להקל עד כמה שאפשר את הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה,  ופתוחה לכל יוזמה ברוכה בנושא של תעסוקה.  נושא זה הינו על סדר היום ובעדיפות עליונה בתוכניות העבודה של הקרן לשנה זו

 

 

נגישות  -  מתוך אמונה שלכל אדם הזכות להגיע לכל מקום ולהיות שותף בכל מקום או אירוע שיחפוץ בו, משקיעה  הקרן רבות גם בהנגשה של מקומות ללקויי שמיעה  . הקרן היתה בין הראשונים שהתחילו "להניע" את נושא הנגישות ללקויי שמיעה ולהעלות למודעות תחום זה.  עד היום הנגישה הקרן בעיקר  מוסדות להשכלה גבוהה,  ספריות, תאטראות,  אתרי טבע,  ועוד.

 

שעות פנאי -  פעילות בשעות הפנאי היא פעילות חשובה  לכל אחד, ועל אחת כמה וכמה לאנשים עם צרכים מיוחדים.  הקרן סייעה ומסייעת לרשויות ולעמותות  המעונינות בכך להקים מועדונים חברתיים לאנשים עם מוגבלויות שמיעה. המועדונים משמשים להרבה אנשים אפשרות יחידה להפגש עם חברת השווים להם, לדבר עם אנשים בשפתם, לשמוע הרצאות ולהנות מחוגים מגוונים.   אגודת החרשים למשל,  מפעילה מספר מועדונים כאלה הנותנים מענה לאלפי אנשים לקויי שמיעה בארץ.  

 

 

שונות   -  במסגרת זו הקרן פתוחה לכל יוזמה שתסייע לאוכלוסיית לקויי השמיעה ותעמד בקריטריונים  של עבודת הקרן.   במסגרת זו סייעה הקרן, למשל, להקמת קורס מתורגמנים בבית ברל (שעבר בינתיים לאונ' בר אילן). המטרה היתה לסייע בהגדלת מספר המתורגמנים בארץ ושדרוג רמתם המקצועית.

 

 

  

פרויקטים שקיבלו סיוע מהקרן במהלך השנתיים האחרונות:

 

-          מעון יום שיקומי ללקויי שמיעה בכפר קאסם  (שירות ראשון מסוגו במגזר הערבי. עד הקמתו, נאצלצו ילדי המשולש להגיע לתל אביב).

-          הקמת בית מיחא חיפה.

-          עמותת אס"ח (אגודת ספורט חרשים)

-          שמע – מאגר מכשירי שמיעה

-          מועדון חרשים – בני ברק

-          מיחא תל אביב – מאגר מכשירי שמיעה

-          תיכון מקיף יהוד – (במסגרת  פרויקט משותף עם משרד החינוך להנגשת בית הספר ללקויי שמיעה).

-          מיחא ירושלים

-          עמותת שמע קולנו – בית שמש

-          מועדון חרשים – נתניה

-          מועדון חרשים – חיפה

-          המכון לקידום החרש – מרכז לשירותי תירגום

-          כיתות חרשים בבתי הספר בערערה בנגב

-          מועדון חרשים - אשדוד

יצירת קשר

סיגל הרשקוביץ

כתובת: ארלוזורוב 93 תל אביב

טלפון: 052-264-2255

 

הרשמה לדיוור